UsenetBucket
Easynews

GrabIt - Legge til en Usenet server

Side 3 av 5 av denne artikkelen

Nå kan vi begynne å konfigurere en server, for eksempel av din internetleverandør eller en betalserver. I GrabIt's hovedskjemern ser vi et felt til venstre med “My GrabIt” og en standard server (“Default Server”). For å koble til vår egen Usenet server må vi endre noen innstillinger. Høyreklikk på “Default Server” og velg “Server Properties” (“Server egenskaper”).

Hvis “Default Server” ikke eksisterer ennå, bare høyreklikk på “My GrabIt” og velg “Add Server”.

image

Et skjermbilde kalt “GrabIt – Server properties” vises seg og gir oss multiheten til å endre innstillinger for vår egen Usenet server.

  • “Profile Name” : Gi serveren din et navn.
  • “Hostname” : I dette feltet må du skrive inn adressen til din Usenet server.
  • “Port”: Dette feltet trenger ikke å bli endret. Port 119 er standard. Noen betalserverer tillater deg til å bruke andre porter også.
  • “Account name & Password” : Hvis serveren din krever et brukernavn og passord, må du skrive det inn her. Når du ikke trenger dette kan du la dem stå tom.
  • “Encrypted server connection (SSL)”: Hvis du bruker en server som tillater å bruke SSL (kryptert datatraffikk)  så kan du krysse av denne boksen. Husk at når du velger SSL, du sannsynligvis må forandre porten også.
  • “Server timeout after” : Hvis det er umulig å koble til en server gir GrabIt en 'Time Out'.
  • “Retries on errors” : Hvor mange ganger GrabIt prøve å laste ned ødelagte filer på nytt.
  • “Maximum allowed connections” : Det maksimale antallet samtidige tilkoblinger GrabIt kan ha med din server. Dette tallet kan være annerleders hvis du bruker en annen server. Hvis du får meldingen “too many connections” trenger du å redusere denne verdien.

image

Legge til en ekstra server:
Legge til en ekstra server er enkelt. Bare høyreklikk på “My GrabIt” plassert på venstre og velg “Add server”. Innstillingene endre på samme måte som overfor.

image

Til neste kapittel: Nedlasting ved bruk av NZB-filer

UsenetBucket
Easynews