Easynews
UsenetBucket

Usenet Explorer 5.7.1 changelog

Tilbake til hjemmesiden

Usenet Explorer 5.7.1 har følgende endringer:

- Collection detection code refined to include the case when a separate par2 set is generated per every rar part.

- Updated the built-in kill filter.

Easynews
UsenetBucket